MM Poland Maszyny Standardy

Brama odkażająca – WAAM

  • Opracowana przy współudziale naukowców Politechniki Śląskiej i przetestowana w szpitalach konstrukcja gwarantująca odpowiedni kontakt ze środkiem do dezynfekcji;
  • System podziału czasu odkażania na 4 etapy, w których należy przyjąć odpowiednią pozycję, aby efekt  kontaktu z chmurą preparatu był maksymalnie wydajny;
  • Pełna automatyka i monitorowanie zbiorników;
  • Możliwość wyboru 4 różnych czasów dezynfekcji (optymalny czas odkażania 60 sekund przy zastosowaniu zalecanych preparatów);
  • Zastosowanie specjalistycznych dysz o szerokim kącie;
  • Logo WAAM oraz Politechniki Śląskiej świadczy o ścisłej współpracy przy realizacji projektu, potwierdzonej miedzy innymi przez kapitułę WHO i UNWTO konkursu Healing Solutions.

WAAM Gate Med 1.0 – katalog