ZABEZPIECZENIE EKSPLOATACYJNE SZPITALA – SOPOT 2018 (archiwum)