ZABEZPIECZENIE EKSPLOATACYJNE SZPITALA – SOPOT 2018