Jak kupować optymalnie.

Od niemal dwóch lat SPZOZy kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% tylko wtedy, gdy:

  • określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
  • wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia …

Regulacja ta spowodowała szereg absurdalnych działań zamawiających (z jednej strony – kryteria 60% cena i 40% termin dostawy w przetargach na leki (sic!), z drugiej – kryterium cena 100% w przetargu na protezy).

Jak dobierać kryteria optymalne?

  • Kiedy liczy się tylko cena i jak to wykazać?
  • Cena jako całkowity koszt posiadania, a nie cena zakupu!
  • Kryteria pozacenowe mają dotyczyć jakości, czyli parametrów technicznych i funkcjonalnych – nie terminu dostawy.
  • Czy gwarancja świadczy o jakości i jak to oceniać?

Dariusz Koba

Prawnik, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,  Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Jako pierwszy (w 1995 r.) Dyrektor Zespołu Szkoleń i Promocji Urzędu Zamówień Publicznych był odpowiedzialny za przygotowanie programów szkoleń, materiałów szkoleniowych i podręczników, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla trenerów i arbitrów, koordynowanie pracy trenerów i instytucji szkoleniowych. Były ekspert ds. zamówień publicznych w Gminie Warszawa Centrum. Współzałożyciel, przez wiele lat prezes spółek: Centrum Zamówień Publicznych oraz Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych. Od kwietnia 2014 r. niezależny ekspert.

Od 22 lat doradza i prowadzi szkolenia w zakresie szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych. Uczestniczył w wielu niestandardowych postępowaniach, opracował dziesiątki specyfikacji, regulaminów, analiz, napisał setki opinii, uczestniczył w dziesiątkach arbitraży itd., itp. Przeprowadził kilkaset szkoleń, w których udział wzięło ponad 10 tysięcy osób. Prywatnie mąż Anny, ojciec siedmiorga dzieci, marzy o powrocie do latania na paralotni (sprzęt czeka w garażu :-).