Oświadczenia majątkowe

Omówienie problematyki związanej z dostępem do informacji na temat stanu majątku, dochodów oraz wynagrodzeń osób związanych z publicznymi placówkami ochrony zdrowia czy wykonującymi zlecenia na ich rzecz. Projektowane zmiany przepisów mają rozbudowywać krąg podmiotów obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

W trakcie prezentacji zostaną poruszone m.in. następujące kwestie:

  • przepisy regulujące kwestie oświadczeń majątkowych, w tym sposobu ich wypełniania i dokonywania analizy;
  • zmiany w zakresie składania oświadczeń majątkowych powodowanych m.in. projektem ustawy o jawności życia publicznego;
  • Sprawy majątkowe, wynagrodzenia, a dostęp do informacji publicznej
  • Rola i właściwość kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie reagowania na nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu majątkowym

Prowadząca:

Olga Petelczyc – wieloletni dyrektor Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych; audytor w samorządzie; od ponad 13 lat zajmuje się głównie tematyką funduszy unijnych oraz przeciwdziałania korupcji; certyfikowany audytor; wykładowca i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach; jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z antykorupcyjni dla pracowników MSW, obecnie prowadzi szkolenia w tym obszarze dla KSAP; autorka publikacji; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej; ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich, Pełnomocnik IIA Polska ds. CSR.