Ustawa o jawności życia publicznego – wyzwania dla placówek medycznych.

W drugiej połowie 2018 r zgodnie z założeniami projektu ustawy o jawności życia publicznego wszystkie instytucje publiczne będą zobowiązane do wdrożenia procedur antykorupcyjnych. Celem wystąpienia jest przybliżenie uczestnikom konferencji istotnych zapisów ww. ustawy z perspektywy instytucji ochrony zdrowia. W trakcie prezentacji zostaną poruszone następujące kwestie:

  • Konflikt interesów
  • Sygnaliści,
  • Oświadczenia majątkowe
  • Tworzenie procedur antykorupcyjnych w tym analiza ryzyka w szpitalach i identyfikacja stanowisk wrażliwych
  • Odpowiedzialność osób kierujących szpitalami za naruszenie zapisów ustawy

Prowadząca:

Olga Petelczyc – wieloletni dyrektor Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych; audytor
w samorządzie; od ponad 13 lat zajmuje się głównie tematyką funduszy unijnych oraz przeciwdziałania korupcji; certyfikowany audytor; wykładowca i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach; jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z antykorupcyjni dla pracowników MSW, obecnie prowadzi szkolenia w tym obszarze dla KSAP; autorka publikacji; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej; ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich, Pełnomocnik IIA Polska ds. CSR.