MM Poland Maszyny Standardy

MM Ewidencja NOVA

Najnowsza wersja systemu informatycznego klasy cmms. Oprogramowania rozwijanego od 2004 roku. Pierwszego w Polsce profesjonalnego systemu informatycznego dla działów technicznych i aparatury medycznej. Wdrożonego w 140 szpitalach. Nieodzownego narzędzia do zarządzania  infrastrukturą techniczną w szpitalach.

W oprogramowaniu połączono szczegółowe dane techniczne i finansowe dotyczące infrastruktury szpitala (sprzęt medyczny, urządzenia techniczne i instalacje) oraz zarządzanie umowami, zakupami, usługami, serwisem i kontraktami, a także pracą pracowników działów technicznych .

Funkcjonalność oprogramowania jest zgodna z przyjętymi standardami. Pozwala na wspomaganie zarządzania procesem eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej. Zapewnia minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii sprzętu technicznego i aparatury medycznej wykorzystywanej w procesie leczenia i diagnozowania pacjentów. Daje możliwość dokonywania szczegółowych analiz urządzeń w zakresie efektywności ich wykorzystania, czasu pracy, kosztów oraz oceny serwisu technicznego pod kątem jego sprawności i skuteczności. Jest nieocenionym instrumentem przy obsłudze kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz audytowaniu obszaru infrastruktury jednostki ochrony zdrowia.

Podstawowe korzyści z wdrożenia MM Ewidencji NOVA.

1. Nieograniczona możliwość ewidencjonowania całej infrastruktury z jej szczegółowym podziałem na grupy: aparatura medyczna, urządzenia techniczne, informatyczne, klimatyzacja, instalacje, itp. co pozwala na oddzielne ich nadzorowanie i zarządzanie;

2.Mechanizmy skanowania i archiwizacji dokumentów oraz ich wydruku a także prezentacja danych zastępuje tradycyjną dokumentację (paszporty techniczne). Staje się nieocenionym narzędziem w prezentowaniu tego obszaru szpitala w audytach ISO, kontrolach przy uzyskiwaniu AKREDYTACJI oraz kontrolach NFZ, Ministerstwa Zdrowia, NIK;

3.Szczegółowe informacje o zleceniach serwisowych i mechanizmy ich rozliczania – pojedynczego i zbiorczego gwarantują szybkie i sprawne rejestrowanie kosztów z możliwością wydruku „ich rozbicia” na ośrodki kosztów i przypisania do konkretnego urządzenia.

4.Automatyczne mechanizmy sygnalizacji na listach stanu technicznego urządzeń i ich dostępności.

5.Planowanie wydatków i ich rozliczanie.

6.System komunikacji między użytkownikami sprzętu (systemów) wraz z elektronicznym zgłaszaniem usterek zapewnia pełną i ciagłą informację dotyczącą stanu technicznego sprzętu oraz etapu realiazacji zdań serwisowych.

7.Automatyzacja wysyłania zapytań serwisowych.Baza wiedzy kontrahentów, struktury organizacyjnej szpitala, pracowników, urządzeń, podpisanych kontraktów z NFZ oraz wykorzystywanym w ich realizacji sprzęcie medycznym.

Inne nieodzowne funkcje.