MM Poland Maszyny Standardy

MM EWIDENCJA – RODO

MM Ewidencja NOVA 2020 została dostosowana do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, RODO.

Wprowadzony zakres zmian w programie MM Ewidencja NOVA zgodnie z RODO obejmuje:

  1. Dodanie na poziomie modelu urządzenia definiowania rodzaju przechowywanych danych osobowych.
  2. Ogólną informację o przechowywaniu danych osobowych.
  3. Dodanie informacje o okresie podpisanej klauzuli poufności w ramach podpisanej umowy serwisowej.
  4. Generowanie na poziomie zlecenia informacji i danych związanych klauzulą poufności oraz umowie o zachowaniu poufności.
  5. Podłączania do zlecenia klauzul o zachowaniu poufności.
  6. Wydruk zlecenie ze specjalną notą.

 W związku z wprowadzeniem rozporządzenia i dokonanymi zmiany w programie proponujemy:

  • pomoc w dostosowaniu procedur wewnętrznych;
  • szkolenia w zakresie RODO.