MM Poland Maszyny Standardy

MM Ewidencja NOVA – NOWE MOŻLIWOŚCI

SKANOWANIE DOKUMENTÓW

Archiwizowanie dokumentów w formie elektronicznej skraca czas dotarcia do informacji i daje gwarancję poprawnego ich przechowywania. Jest naturalnym uzupełnieniem
funkcjonalności oprogramowania. Dla którego tradycyjne dokumenty papierowe są nośnikiem wielu danych świadczących o sprawności urządzeń, zrealizowanych zleceniach serwisowych czy dostarczonych usługach.

Proponowane rozwiązanie pozwala na zarządzanie skanerem bezpośrednio z programu.

Ułatwia to dołączenie skanów dokumentu do aktualnie opracowywanego rekordu (zlecenie, zapytanie ofertowe, faktura, itp.). Nie stwarza konieczności zapisywania skanowanych dokumentów w osobnym folderze i ręcznego dołączania ich do bazy. Skanowane dokumenty automatycznie zapisywane są na serwerze bazy danych i dołączane do rekordu.

MODUŁ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Funkcjonalność ta umożliwia wysyłanie, odbieranie i zapisywanie wiadomości bezpośrednio z poziomu systemu MM Ewidencja NOVA. Dotyczy to szczególnie wysyłania maili z zapytaniami ofertowymi i zleceniami do wybranych kontrahentów

Proponowane rozwiązanie pozwala na:

Zapisywanie wysyłanych wiadomości niezależnie po stronie systemu i w katalogu „Wysłane” na koncie pocztowym

Importowanie wiadomości email z dowolnego katalogu poczty użytkownika do zleceń w systemie oraz automatyczne kopiowanie załącznika wiadomości jako załącznika zlecenia.

Możliwość konfigurowania konta pocztowego globalnie dla całego systemu oraz dla każdego użytkownika oddzielnie.

Dostęp z poziomu zlecenia do wszystkich wysłanych i odebranych wiadomości powiązanych z danym zleceniem.

NADZOROWANIE PRZESYŁEK DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH

Dodano możliwość nadzoru nad przesyłkami sprzętu oddawanego do serwisu zewnętrznego. Menu „Dokumenty” -> „Nadane przesyłki”. Można zarejestrować dane o przesyłce jak poniżej

mme_przesylka

W szczegółach sprzętu pojawia się wtedy informacja gdzie sprzęt się znajduje.

mme_przesylka2