MM Poland Maszyny Standardy

Procedury i system informatyczny

Zdefiniowanie polityki jednostki ochrony zdrowia w eksploatacji sprzętu medycznego, zapewniajacej pełne zaufanie do urządzeń medycznych. Realizacja tej polityki przez dpowiednio przeszkolony personel techniczny stosujący rutynowe procedury konserwacji oraz planowane konserwacje zapobiegawcze (przeglądy) .

Wymagania obowiązującego prawa  oraz  konkurencja na rynku skłaniają szpitale  do podejmowania działań w zakresie kontroli użytkowanego sprzętu medycznego. Działy aparatury medycznej stają się odpowiedzialne za bezpieczeństwo pacjenta i personelu w klinicznym użyciu urządzeń medycznych. Ważnym zadaniem dla tego działu jest kontrola kosztów w działaniach operacyjnych związanych ze sprzętem medycznym: jego  zakupem, konserwacją, naprawą. Ponadto, aby zapewnić bezpieczne, efektywne i ekonomiczne usługi placówek medycznych, zachodzi konieczność : analizowania wydajności pracy, zapewnienia gwarancji napraw, monitoringu stanu technicznego, profilaktyki konserwacji  i dokonywania wiele innych działań w odniesieniu do infrastruktury technicznej, w tym aparatury medycznej.

W takich warunkach niezbędny jest informatyczny system MM Ewidencja wykorzystywany do gromadzenia danych i zarządzania nimi.

System przygotowany specjalnie dla placówek medycznych i systematycznie rozwijany od wielu lat, zawiera inwentaryzację urządzeń, zasady prac prewencyjnych, harmonogramy konserwacji / procedury, umowy, wszystkie dane opisujące historię serwisowania sprzętu medycznego i technicznego. Jest również narzędziem administracyjnym do śledzenia sprzętu, zapewnia komunikację pozwalającą rozpocząć proces zlecania prac serwisowych. Pozwala poznać wskaźniki efektywności, określić trendy awarii sprzętu i w bardzo prosty sposób służy do identyfikacji potrzeb szkoleniowych, jak również do tworzenia raportów zarządczych.

Masz uwagi i pytania napisz do nas.

[contact-form-7 id=”3173″ title=”Formularz 1″]