MM Poland Maszyny Standardy

Laboratorium techniczne

Laboratorium zapewnia:

  1. Sprawdzenie stanu technicznego wybranych grup sprzętu medycznego.
  2. Badanie bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej.
  3. Zapewnienie wszystkim korzystającym z usług Laboratorium przechowania  i stałego dostępu do informacji o zakresie przeprowadzonych działań serwisowych.

http://www.aparaturamedyczna.com/pass 4_cr