MM Poland Maszyny Standardy

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń medycznych.

logo lab

Każde urządzenie medyczne,  zgodnie z zaleceniami producenta, powinno być okresowo poddawane przeglądom oraz kontrolowane pod względem prawidłowości działania i bezpieczeństwa użytkowania.

Metoda sprawdzenie stanu technicznego składa się z :

1. testu funkcjonalnego,

2. testu bezpieczeństwa elektrycznego.

Efektem przeglądu jest certyfikat wydany dla każdego urządzenia oraz zapis jego parametrów pomiarowych.

Stosowana procedura odpowiada wymaganiom obowiązującego w tym zakresie prawa oraz standardom określonym w normie – PN EN 62353 „Medyczne urządzenia elektryczne – Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych”.

Podstawowe grupy urządzeń, dla których realizowane  są okresowe sprawdzenia parametrów technicznych  to:

ciśnieniomierze, defibrylatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, diatermie chirurgiczne, endoskopy sztywne.