MM Poland Maszyny Standardy

Usługi

NOWE TŁO_crSprawdzenie stanu technicznego wybranych grup sprzętu medycznego.

Badanie bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej.

Zapewnienie wszystkim korzystającym z usług Laboratorium przechowania  i stałego dostępu do informacji o zakresie przeprowadzonych działań serwisowych.