MM Poland Maszyny Standardy

Przechowywanie informacji serwisowych

Zapewniamy wszystkim korzystającym z usług Laboratorium przechowania w MM Ewidencja NOVA  informacji o sprzęcie medycznym i zakresie przeprowadzonych działań serwisowych.