MM Poland Maszyny Standardy

Oprogramowanie MM Ewidencja NOVA

System informatyczny  klasy cmms opracowany i przygotowany dla jednostek ochrony zdrowia. Niezbędny do nadzorowania i zarządzania aparaturą medyczną oraz infrastrukturą techniczną. Rozwiązanie zgodne z aktualnymi wytycznymi prawa.

W obszarze infrastruktury technicznej jednostek ochrony zdrowia  oprogramowanie zapewnia:

  • zarządzanie urządzeniami,                                                        Przeglady zaplanowane i zrealizowane
  • nadzorowanie urządzeń,
  • utrzymanie techniczne,
  • prowadzenie gospodarki remontowej,
  • poprawę efektywności serwisu,
  • poprawę ciągłości działania,
  • wydłużenie czasu życia urządzeń,
  • planowanie i analizę kosztów obsługi.

Wykorzystywanie systemu MM Ewidencja NOVA zapewnienia bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego a także minimalizację kosztów eksploatacji urządzeń (funkcjonalność systemu, nowe możliwości).

 Przejdź na stronę oprogramowania (kliknij)