MM Poland Maszyny Standardy

Funkcjonalność systemu

Funkcjonalność systemu zgodna z najwyższymi światowymi standardami pozwala w pełnym zakresie na wspomaganie procesu eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej. MM Ewidencja jest doskonałym narzędziem pozwalającym na minimalizowanie ryzyka stosowania aparatury medycznej w procesie leczenia i diagnozowania pacjentów. Daje możliwość dokonywania szczegółowych analiz urządzeń w zakresie efektywności ich wykorzystania, czasu pracy, kosztów oraz serwisu technicznego pod kątem sprawności i skuteczności. Jest również nieocenionym instrumentem przy obsłudze kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz audytowaniu obszaru infrastruktury jednostki ochrony zdrowia.

 

Lp. Funkcjonalność systemu Opis
zgłoszenia
1. Ewidencjonowanie elementów infrastruktury (aparatura medyczna, urządzenia techniczne) Pełna ewidencja wyposażenia – aparatury medycznej oraz pozostałych składników infrastruktury technicznej.
2. Elektroniczne zgłaszanie usterek i monitorowanie stanu urządzeń Możliwość zgłaszania przez operatorów urządzeń usterek poprzez wewnętrzną sieć komputerową ze stacji wyposażonej w aktualną wersję dowolnej przeglądarki internetowej.
przegląd_zleceń
3. Zapisywanie informacji o zleceniach serwisowych i ich rozliczaniu Przy pomocy zleceń mogą być realizowane naprawy, przeglądy okresowe, konserwacje oraz inne działania serwisowe. Zlecenie serwisowe może zostać utworzone na podstawie wcześniej zarejestrowanego zgłoszenia w systemie lub niezależnie.
4. Rejestracja faktur Fakturę można automatycznie rozliczyć na urządzenia podlegające danej umowie. Dane są przenoszone automatycznie do rozliczenia zlecenia.
urządzenia
5. Rejestracja czasu pracy aparatury medycznej Możliwość zarejestrowania godzin pracy  urządzenia.
6. Tworzenie raportów i zestawień dotyczących urządzeń w formie tabelarycznej i graficznej
 • Historia:
 • kosztów serwisu,
 • wygasających gwarancji,
 • terminów zakończenia umów serwisowych,
 • najbliższych zleceń do wykonania,
 • planu przeglądów okresowych,
 • itp.
7. Dostęp do danych aparatury za pomocą przenośnych urządzeń typu PDA Współpraca z kolektorem danych w zakresie inwentaryzacji urządzeń i ewidencji podstawowych danych o aparaturze.
8. Współpraca z systemem rejestracji urządzeń za pomocą kodów kreskowych Utrzymywanie spójnej bazy danych z systemem ewidencji majątku.
plan_przeglądów
9. Moduł raportowania graficznego Mechanizm tworzenia indywidualnych zestawień na podstawie zgromadzonych w programie danych.
10. Inne realizowane przez system funkcje
 • Realizacja wytycznych normy ISO 9001:2008 w zakresie:
  • punktu 6.3 – nadzór nad infrastrukturą techniczną,
  • punktu 7.6 – legalizacja i wzorcowanie,
  • zasad nadzorowania dokumentacji.
 • Budowanie szablonów pism zewnętrznych i wewnętrznych w ramach tworzonych w systemie dokumentów.
 • Możliwość eksportu danych do plików xls, csv.
 • Słownik firm z podziałem na serwis, producent, dostawca z pełnymi danymi adresowymi.
 • Aktualne słowniki NFZ.
 • Słownik nazw i typów urządzeń.
 • Możliwość „śledzenia” przesyłek sprzętu do serwisów zewnętrznych