Oprogramowanie

wydatki na utrzymanie aparatury medycznejOpracowane i tworzone przez MM Poland Maszyny Standardy oprogramowanie to ciągle rozwijane nowoczesne narzędzie informatyczne, zawierające zestaw instrukcji realizujących procedury nadzorowania i zarządzania infrastrukturą techniczną (aparaturą medyczną)  jednostek ochrony zdrowia.

Oprogramowanie MM Ewidencja oraz MM Inwentaryzacja zostały napisane przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi z zastosowaniem najbardziej efektywnych algorytmów.

Stworzone przez MM Poland Maszyny Standardy oprogramowanie jest chronione prawem autorskim i dystrybuowane na warunkach określonych w licencji.