Kwalifikacje

 

Uprawnienia

Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym do przeprowadzania kontroli aparatury medycznej testerami i symulatorami medycznymi uprawnione są osoby posiadające:

 

Świadectwo kwalifikacyjne E – uprawniające do wykonywania prac obsługowych, konserwacji, remontów, montażu oraz kontroli i pomiarów.

Osoby mające w/w zaświadczenie uprawnione są do wykonywania pomiarów, ale nie mogą wystawiać dokumentu, oceny stanu instalacji. Podpis tych osób pod tymi pomiarami nie oznacza jednoznacznego stwierdzenia, że instalacja (urządzenie) nadaje się do eksploatacji.

 

Świadectwo kwalifikacyjne D – które pozwala na kierowanie pracą osób posiadających kwalifikacje określone dla kategorii E oraz nadzór nad właściwą eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne D,  podpisująca dokumenty z pomiarów wykonanych przez osobę z uprawnieniami E,  zatwierdza i poświadcza protokół sprawności instalacji (urządzenia).

Zapytaj o szkolenie