MM Poland Maszyny Standardy

Jak bezpiecznie użytkować sprzęt medyczny ?

Sprzęt medyczny wykorzystywany w placówkach ochrony zdrowia, powinien być użytkowany zawsze w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego oraz osób postronnych.

Podstawowe elementy systemu bezpieczeństwa składają się z  następujących działań:

Dokładne sprawdzenie.

Każdy rodzaj sprzętu medycznego powinien być sprawdzony przed użyciem. Należy sprawdzić, czy połączenia są prawidłowe, śruby dokręcone a przewody elektryczne lub złącza nie mają widocznych uszkodzeń. Upewnij się, że praca na sprzęcie nie jest utrudniona w jakikolwiek sposób. Niezależnie od wielkości przed użyciem dokonaj jego sprawdzenia przez analizę „wzrokową”. 

Bezpieczeństwo elektryczne.

Upewnij się, że kable i wtyczki są w odpowiednio dobrym stanie. Sprzęt powinien posiadać wtyczkę z  uziemieniem i zostać  podłączony do gniazda z bolcem uziemiającym. Sprawdź, czy przewody we wszystkich urządzeniach nie są narażone na działanie wysokich temperatur i wilgoci, nie są zgniecione, załamane lub narażone na inne uszkodzenia.

Umiejętność obsługi.

Każdy wyrób medyczny musi być użytkowany przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie obsługi. Dowiedz się, jak prawidłowo obsługiwać urządzenie. Przeczytaj instrukcje dołączoną do urządzenia lub poproś o wskazówki osoby kompetentne. Upewnij się, że znasz  funkcje urządzenia medycznego, jesteś w stanie je rozróżnić, i stwierdzić czy działa ono prawidłowo. Miej świadomość co robić, gdy wyniki nie są poprawne lub gdy badanie się nie powiodło.

Określenie ryzyka i zagrożeń.

Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie i otoczenie pod kątem  potencjalnych zagrożeń. Trzeba być przygotowanym na wszystkie okoliczności, w których sprzęt medyczny jest używany.