MM Poland Maszyny Standardy

Jak bezpiecznie użytkować sprzęt medyczny ?

Sprzęt medyczny wykorzystywany w placówkach ochrony zdrowia, powinien być użytkowany zawsze w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów, pielęgniarek, lekarzy i techników

Podstawowe elementy systemu bezpieczeństwa składają się z  następujących działań:

Dokładne sprawdzenie.

Każdy rodzaj sprzętu medycznego powinien być sprawdzony przed użyciem. Upewnij się, czy połączenia są prawidłowe, śruby dokręcone a przewody elektryczne lub złącza nie mają widocznych uszkodzeń. Upewnij się, że praca na sprzęcie nie jest utrudniona w jakikolwiek sposób. Niezależnie od wielkości (czy sprzęt medyczny jest strzykawką  lub skomplikowanym urządzeniem) przed użyciem dokonaj jego sprawdzenia przez analizę „ wzrokową”. 

Bezpieczeństwo elektryczne.

Upewnij się, że kable i wtyczki są w odpowiednio dobrym stanie przy każdym typie urządzenia medycznego lub elemencie jego wyposażenia, które muszą być podłączone do zasilania. Sprzęt powinien posiadać wtyczkę z  uziemieniem i zostać  podłączony do gniazda z bolcem uziemiającym. Sprawdź, czy przewody we wszystkich urządzeniach nie są narażone na działanie wysokich temperatur i wilgoci, a przewody przechowywane w magazynie nie są zgniecione, załamane lub narażone na inne uszkodzenia.

Umiejętność obsługi.

Każdy typ wyrobu medycznego musi być użytkowany przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie obsługi. Dowiedz się, jak prawidłowo obsługiwać urządzenie. Przeczytaj instrukcje dołączoną do urządzenia lub poproś o wskazówki osoby kompetentne. Upewnij się, że znasz  funkcje urządzenia medycznego, jesteś w stanie je rozróżnić, i stwierdzić czy działa ono prawidłowo oraz czy wiesz co robić, gdy wyniki nie są poprawne lub gdy badanie się nie powiedzie.

Określenie ryzyka i zagrożeń.

Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie i otoczenie pod kątem  potencjalnych zagrożeń. Bądź przygotowany na wszystkie okoliczności, w których sprzęt medyczny dowolnego typu jest używany.

Sterylizacja.

Cały sprzęt medyczny, od igieł i strzykawek po narzędzia znajdujących się w sali operacyjnej, powinien być odpowiednio sterylizowany. Środki ostrożności powinny być stosowane w opiece nad pacjentem poprzez użycie sterylnych rękawic, fartucha i w uzasadnionych przypadkach maski. Wszystkie materiały biologiczne, takie jak mocz, krew  oraz używane igły, strzykawki i przewody ciśnieniowe powinny być unieszkodliwiane wykorzystując odpowiednie pojemniki na odpady. Dodatkowe środki ostrożności takie jak okulary ochronne i ochraniacze na buty, powinny być w miejscu, gdy mamy do czynienia z chorobami zakaźnymi. Sprzęt i narzędzia wielokrotnego użytku powinny być sterylizowane, aby zniszczyć bakterie.