MM Poland Maszyny Standardy

Podziękowanie za udział w XV Spotkaniu Użytkowników MM Ewidencja

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Spotkania za aktywny udział i stworzenie miłej  i przyjaznej atmosfery. Doceniamy dzielenie się własną, mającą wymierną wartość wiedzą. Liczymy, że to wyjątkowe spotkanie nacechowane praktycznymi uwagami i wskazówkami będzie pomocne w codziennym rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem sprzętem medycznym i technicznym placówki medycznej.

Kategorie: Bez kategorii