MM Poland Maszyny Standardy

Informacje o projekcie

 

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

1.2 Numer i nazwa Działania: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia

ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

1.3 Tytuł projektu: Szkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających szpitali w zakresie efektywnego zarządzania aparaturą medyczną gwarantującego wysoką jakość usług oraz efektywność ekonomiczną placówki medycznej.

1.4 Okres realizacji projektu: od: 2017-06-01 do: 2018-05-31

 

Napisz do nas !