MM Poland Maszyny Standardy

Ogłoszenia o naborze trenerów.

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dwóch trenerów do przeprowadzenia szkoleń z etyki sektora publicznego i przeciwdziałania korupcji w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0015/16 „Szkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających szpitali w zakresie efektywnego zarządzania aparaturą medyczną gwarantującego wysoką jakość usług oraz efektywność ekonomiczną placówki medycznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach PO WER na lata 2014-2020 , oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”.

 

Postępowanie oparte na zasadach konkurencyjności mające na celu wybór dwóch trenerów do przeprowadzenia szkoleń z wykorzystania audytu i kontroli do zarządzania aparaturą medyczną w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0015/16 „Szkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających szpitali w zakresie efektywnego zarządzania aparaturą medyczną gwarantującego wysoką jakość usług oraz efektywność ekonomiczną placówki medycznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach PO WER na lata 2014-2020 , oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”

 

Postępowanie oparte na zasadach konkurencyjności mające na celu wyboru conajmniej dwóch trenerów (ale nie więcej niż 4) do przeprowadzenia szkoleń z wykorzystania audytu i kontroli do zarządzania aparaturą medyczną w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0015/16 „Szkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających szpitali w zakresie efektywnego zarządzania aparaturą medyczną gwarantującego wysoką jakość usług oraz efektywność ekonomiczną placówki medycznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach PO WER na lata 2014-2020 , oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”.