MM Poland Maszyny Standardy

Realizacja

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 8 trzydniowych sesji szkoleniowych w 8 regionach Polski dla pracowników działów aparatury medycznej, audytu i zamówień publicznych szpitali. W ich trakcie uczestnicy nabędą nowe kwalifikacje umożliwiające im aktywne przeciwdziałanie zjawiskom korupcyjnym, wykorzystanie wyników kontroli i audytu do zarządzania aparaturą medyczną w szpitalu .

Kalendarium realizacji projektu.

  1. Roztrzygnięcie naboru na trenerów prowadzacych zajęcia w ramach projektu
  2. 2017.10.25 – Wysłanie informacji do potencjalnych uczestników o szkoleniu w Warszawie – 6-7-8 grudnia 2017 roku.