MM Poland Maszyny Standardy

Zgłoszenie na szkolenie

Kliknij poniższy baner, pobierz zgłoszenie na bezpłatne szkolenie

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

  • przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl
  • przesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl na adres e-mail: szkolenia@mmpoland.pl
  • przesłanie oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl na adres siedziby firmy: MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o., ul. L. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

Ostateczne potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie możliwe po przesłaniu oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres siedziby firmy: MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o., ul. L. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu.