MM Poland Maszyny Standardy

Respirator

Aparatura medyczna, a konkretnie jedno ratujące życie urządzenie, jest teraz na ustach wszystkich: respirator. Urządzenie, jedno z najdawniej wykorzystywanych w lecznictwie, dzisiaj w niczym nie przypominające miecha kowalskiego, którego stosowanie Królewskie Towarzystwo Humanitarne w Anglii zaczęło wspierać w XVIII wieku jako najlepszego środka wspomagania oddychania ani też żelaznych płuc znanych nam z walki ze skutkami polio w pierwszej połowie XX wieku, jest dzisiaj najważniejszym orężem w walce o najciężej chorych. Codziennie Ministerstwo Zdrowia informuje obywateli o tym iloma takimi urządzeniami dysponuje i ile z nich pozostaje do dyspozycji potencjalnych pacjentów. Choć oczywiście to nie jest jedyne urządzenie wykorzystywane w trakcie ratowania życia chorych na COVID-19, to stało się ono ich symbolem.

Zgodnie z wczorajszymi danymi polska ochrona zdrowia dysponowała 1916 respiratorami, z czego 1453 były zajęte. Powstaje pytanie, ile z nich jest w pełni sprawnych technicznie. Pytanie to pozostaje aktualne także z punktu widzenia prawnej odpowiedzialności za działalność leczniczą. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 w art. 24 przewiduje zwolnienie z odpowiedzialności karnej tylko personelu medycznego w trakcie walki z pandemią, lecz nawet w tym przypadku tylko wówczas, jeśli nie dochodzi do „rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach”. Należy z tego wnioskować, iż działy aparatury medzycznej i kierownictwa placówek są zobowiązane za utrzymywanie sprawności technicznej aparatury używanej w trakcie tych działań.

MM Poland Maszyny Standardy oferuje Państwu proste, wygodne w użyciu i w pełni zintegrowane z naszymi systemami nowoczesne testery dla szpitali, klinik i producentów sprzętu medycznego.

Począwszy od ręcznego Testera Bezpieczeństwa Elektrycznego vPad-Mini™, poprzez vPad-ES2, czy VentTest oferujemy całą gamę urządzeń, które znacząco i na bieżąco pozwolą zapewnić bezpieczeństwo użytkowania wszelkich urządzeń medycznych wykorzystywanych do ratowania życia i zdrowia pacjentów z COVID-19.

Kategorie: Bez kategorii