Szkolenia dla inżynierów serwisu aparatury medycznej

Proponujemy specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje  obejmujące :

  • tematykę eksploatacji infrastruktury technicznej,
  • zarządzanie i nadzorowanie  aparatury medycznej oraz urządzeń technicznych,
  • problematykę utrzymania ruchu,
  • organizację pracy i zarządzanie serwisem.

Prowadzący to praktycy i wysokiej klasy trenerzy, osoby o wysokiej wiedzy teoretycznej i udokumentowanym doświadczeniu zawodowym.