Praktyka stosowania normy PN – EN 62353:2015 w serwisie sprzętu medycznego.

Zakres szkolenia

Testy bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu medycznego zgodnie z normą PN-EN 62353:2015  

Wrowadzenie

Niezbędne uprawnienia do wykonywania testów.

Wprowadzenie do normy PN-EN 62353:2015

Sprzęt podlegający testom – co i kiedy?

Symbole i oznaczenia na sprzęcie medycznym.

Rodzaje wykonywanych testów.

Zgłoszenia  Informator szkoleniowy