Szkolenie z normy PN-EN 62353:2015 – prezentacja testera bezpieczeństwa elektrycznego  vPad-353

9.00 – 11.30 ZAJĘCIA SZKOLENIOWE                                                                                                        Testy bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu medycznego zgodnie z normą PN-EN 62353:2015

Wrowadzenie

Niezbędne uprawnienia do wykonywania testów.

Wprowadzenie do normy PN-EN 62353:2015

Sprzęt podlegający testom – co i kiedy?

Symbole i oznaczenia na sprzęcie medycznym.

Rodzaje wykonywanych testów.

11. 30 Przerwa kawowa

12.00 – 15.30 PREZENTACJA vPAD 353

Obowiązek prawny sprawdzania sprzętu medycznego

Testowanie sprzętu medycznego zgodnie z normą PN-EN 62353:2015

Funkcjonalność testera bezpieczeństwa elektrycznego vPad-353 a założenia normy

Omówienie i prezentacja wykorzystania testera w pracy serwisu technicznego.

15.30 Zakończenie / Rozmowy indywidualne