MM Poland Maszyny Standardy

Szkolenia dofinansowane przez UE

W ramach przeprowadzonych szkoleń kierownicy i pracownicy działów aparatury medycznej i zamówień publicznych nabędą:

a)wiedzę w zakresie: odpowiedzialności karnej i cywilnej w procesie realizacji zamówień publicznych i zarządzania aparaturą medyczną; uwarunkowań technicznych zarządzania aparaturą medyczną;

b)umiejętności w zakresie: gromadzenia informacji i narzędzi raportowania dla celów audytowych; wykorzystania informacji (w tym dokonywania analizy danych audytowych) z działów aparatury medycznej dla tworzenia SIWZ w zakupach sprzętu i prowadzenia serwisu prewencyjnego oraz napraw sprzętu medycznego;

c)kompetencji społecznych w zakresie: rozumienia roli, funkcji i odpowiedzialności działów aparatury medycznej i zamówień publicznych za życie i zdrowie pacjentów;

Przejdź na stronę Projektu