Plan szkoleń dla pracowników działów aparatury medycznej

TEMAT SZKOLENIAOPIS DATAMIEJSCE 
Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i urządzeń do pracy. ZESTAW STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH.
Omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa użytkowania sprzętu medycznego, zgodnie z wytycznymi określonymi w ZESTAWIE STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH pkt. ŚO12. (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia). Na
zamówienie
Siedziba zamawiającego
Organizacja pracy. Procedury dla działów serwisu i aparatury.Opracowanie procedur nadzorowania aparatury medycznej zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym 5.10Warszawa
Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej inżynierów serwisu aparatury medycznej. Rola i zadania pracowników działów aparatury w utrzymaniu sprzętu medycznego. Świadomość wpływu jaki wykonywane przez pracowników czynności mogą mieć na proces leczenia i diagnozowania pacjentów11.10 Warszawa
Zamówienia publiczne w serwisie i zakupach sprzętu medycznego Zakup usług związanych z prowadzeniem serwisu sprzętu medycznego. Przetargi na przeglądy oraz naprawy. Zasady. Omawianie przykładów.30.11Warszawa
Prawne - Techniczne – Ekonomiczne – Organizacyjne aspekty eksploatacji sprzętu medycznego.Szerokie omówienie zagadnień prawnych, technicznych i ekonomicznych związanych z wykorzystywaniem sprzętu medycznego w procesie leczenia i diagnozowania pacjentów 17/18/19.10ZAKOPANE
Elementy systemu nadzorowania aparatury medycznej w moim szpitalu. Praktyczne rozwiązania.Przedstawienie poszczególnych składowych pełnego systemu nadzorowania sprzętu medycznego w placówkach ochrony zdrowia.23.11Warszawa
Prawne - Techniczne – Ekonomiczne – Organizacyjneaspekty eksploatacji sprzętu medycznego. /SKRÓT/ Skrócona wersja szkolenia omawiającego poszczególne aspekty związane z eksploatacją sprzętu medycznego w szpitalu.
16.11Warszawa
Organizacja nowoczesnego działu aparatury medycznej w szpitalu - krok po kroku. Przedstawienie podstawowych zasad organizacji działu aparatury medycznej. Porównanie różnych form organizacyjnych i zarządzania komórkami organizacyjnymi w placówkach medycznych. 23.11Warszawa
SPOTKANIE UŻYTKOWNIKÓW MM EWIDENCJA.Na zajęciach omawiane są zagadnienia dotyczące: rozwiązań z wykorzystaniem oprogramowania MM Ewidencja,
zarządzaniem aparaturą medyczną i jej nadzorowaniem;
prowadzeniem serwisu sprzętu medycznego; organizacją pracy.
26/27/28. 09Szczyrk