Zabezpieczenie eksploatacyjne szpitala – SOPOT 2018r.

Zapraszamy na spotkanie poświęcone tematyce formalno-prawnej związanej z funkcjonowaniem szpitali,  między innymi wejście ustawy o jawności życia publicznego i ochronie danych osobowych a także obowiązujacym przepisom prawa zamówień publicznych.

Kategorie: Bez kategorii