MM Poland Maszyny Standardy

Proces leczenia i diagnozowania pacjentów jest silnie uzależniony od sprzętu medycznego. Urządzenia te muszą być utrzymywane w doskonałym stanie technicznym, aby minimalizować ryzyko powstania zdarzeń niepożądanych.

Celem MM Poland Maszyny Standardy jest wprowadzenie w placówkach ochrony zdrowia systemu zapewniającego kontrolę i minimalizację zagrożeń związanych z zakupem oraz wykorzystywaniem urządzeń i sprzętu medycznego w procesie leczenia i diagnozowania pacjentów.

Wszystkim zainteresowanym proponujemy współpracę i wsparcie w zarządzaniu:

    • aparaturą medyczną  oraz infrastrukturą techniczną przez dostarczanie specjalistycznego oprogramowania, sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz usług;
    • działami technicznymi i aparatury medycznej poprzez doradztwo w zakresie budowania struktury organizacyjnej i tworzenia nowoczesnych i efektywnych procedur;
    • pracownikami poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i praktyk.

Współpraca z MM Poland Maszyny Standardy gwarantuje stałe podnoszenia jakości pracy, zmniejszenie kosztów i poprawę bezpieczeństwa leczenia.