Proces leczenia i diagnozowania pacjentów jest silnie uzależniony od sprzętuimage-0001 medycznego.

Urządzenia te muszą być utrzymywane w doskonałym stanie, aby prowadząc diagnostykę
i leczenie pacjentów unikać niepożądanych zdarzeń.

Naszym celem jest  wprowadzenie w placówkach ochrony zdrowia systemu zapewniającego kontrolę i minimalizację zagrożeń związanych z zakupem oraz wykorzystywaniem urządzeń i sprzętu medycznego. Systemu gwarantującego ich najwyższą wartość dla pacjenta.

Dla realizacji tego zadania wszystkim zainteresowanym proponujemy współpracę i wsparcie w zarządzaniu:

  • aparaturą medyczną  oraz infrastrukturą techniczną przez dostarczanie specjalistycznego oprogramowania, sprzętu oraz usług;
  • działami technicznymi i działami aparatury medycznej poprzez doradztwo w zakresie budowania struktury organizacyjnej i tworzenia nowoczesnych i efektywnych procedur;
  • pracownikami poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i praktyk.

 

Gwarantujemy, iż nasze wsparcie doprowadzi do stałego podnoszenia jakości pracy, zmniejszenia kosztów leczenia i poprawy bezpieczeństwa medycznego.