• MM Ewidencja NOVA 2017


 

Proces leczenia i diagnozowania pacjentów jest silnie uzależniony od sprzętu medycznego. Urządzenia te muszą być utrzymywane w doskonałym stanie, aby prowadząc diagnostykę  i leczenie unikać zdarzeń niepożądanych.

Naszym celem jest wprowadzenie w placówkach ochrony zdrowia systemu zapewniającego kontrolę i minimalizację zagrożeń związanych z zakupem oraz wykorzystywaniem urządzeń i sprzętu medycznego.

Wszystkim zainteresowanym proponujemy współpracę i wsparcie w zarządzaniu:

  • aparaturą medyczną  oraz infrastrukturą techniczną przez dostarczanie specjalistycznego oprogramowania, sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz usług;
  • działami technicznymi i aparatury medycznej poprzez doradztwo w zakresie budowania struktury organizacyjnej i tworzenia nowoczesnych i efektywnych procedur;
  • pracownikami poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i praktyk.

Nasze wsparcie gwarantuje stałe podnoszenia jakości pracy, zmniejszenie kosztów leczenia i poprawę bezpieczeństwa medycznego.