Polityka jednostki ochrony zdrowia w zakresie eksploatacji sprzętu medycznego, powinna zapewnić pełne zaufanie do urządzeń medycznych wykorzystywanych w procesie leczenia i diagnozowania pacjentów. Realizacja tej polityki odbywa się przez odpowiednio przeszkolony i wyposażony personel techniczny stosujący rutynowe procedury konserwacji oraz planowane konserwacje zapobiegawcze (przeglądy).

Wymagania obowiązującego prawa oraz konkurencja na rynku skłaniają szpitale do podejmowania działań w zakresie coraz bardziej ścisłej kontroli użytkowanego sprzętu medycznego. Działy aparatury medycznej przez monitoringiem stanu technicznego sprzętu medycznego stają się odpowiedzialne za bezpieczeństwo pacjenta i personelu w klinicznym użyciu urządzeń medycznych.
Ważnym zadaniem dla tych działów jest kontrola kosztów operacyjnych związanych z zakupem, konserwacją i naprawą sprzętu medycznego oraz analizowanie wydajności pracy,

W takich warunkach niezbędny jest informatyczny system MM Ewidencja NOIVA wykorzystywany do zbierania i zarządzania informacjami.

System przygotowany specjalnie dla placówek medycznych i systematycznie rozwijany od wielu lat, zawiera inwentaryzację urządzeń, zasady prac prewencyjnych, harmonogramy konserwacji / procedury, umowy, wszystkie dane opisujące historię serwisowania sprzętu medycznego i technicznego. Jest również narzędziem administracyjnym do śledzenia sprzętu, zapewnia komunikację pozwalającą rozpocząć proces zlecania prac serwisowych. Pozwala poznać wskaźniki efektywności, określić trendy awarii sprzętu i w bardzo prosty sposób służy do identyfikacji potrzeb szkoleniowych, jak również do tworzenia raportów zarządczych.

Sprzęt medyczny wykorzystywany w placówkach ochrony zdrowia, powinien być użytkowany zawsze w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego oraz osób postronnych.

Na system bezpieczeństwa składają się miedzy innymi:

  • Wiedza na temat posiadanego sprzętu medycznego (baza danych urządzeń);
  • Przestrzeganie wytycznych prawa oraz standardów i norm;
  • Określenie ryzyka i zagrożeń wynikających ze stosowania sprzętu medycznego;
  • Stosowanie się do zaleceń dostawców i producentów sprzętu;
  • Opisane procedury postępowania w placówce medycznej w zakresie utrzymania sprzętu medycznego;
  • Jasno wytyczone zadania pracowników realizujących obsługę sprzętu medycznego;
  • Dokumentowanie eksploatacji sprzętu medycznego w wymaganym prawem zakresie;

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji napisz do nas (kliknij)

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.