Aktualności

Plan szkoleń na II Kwartał 2019 r.

Plan szkoleń dla pracowników działów aparatury medycznej i serwisu w II kwartale 2019 roku. Zapraszamy. (kliknij aby przejść do planu)

Tagi: ,
Kategorie: Bez kategorii

Spotkanie Zaawansowanych Użytkowników MM Ewidencja – Warszawa 2019.01.31

Dziękujemy wszystkim Użytkownikom MM Ewidencji, którzy uczestniczyli w Spotkaniu poświęconym projektowanym zmianom w programie.

Kategorie: Bez kategorii

Prezentacja MM Poland na spotkaniu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych.

W dniu 24 stycznia na spotkaniu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych w Piotrkowie Trybunalskim przedstawiono problematykę nadzorowania infrastruktury technicznej w tym aparatury medycznej zgodnie ze Standardami Akredytacyjnymi. Omówiono również możliwość zapisania wszystkich informacji i spełnienia wymagań w oprogramowaniu MM Ewidencja NOVA.

Kategorie: Bez kategorii

Plan szkoleń na I kwartał 2019 roku

Plan szkoleń dla pracowników działów aparatury medycznej i serwisu w I kwartale 2019 roku zawiera zajęcia techniczne oraz omawiające tematykę prawną i organizacyjną związaną z eksploatacją sprzętu medycznego. Zapraszamy. (kliknij aby przejść do planu)

Tagi: , ,
Kategorie: Bez kategorii

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH W 2018 R.

Dziękujemy za duże zainteresowanie oferowanymi przez nas szkoleniami. Obecność na nich 750 pracowników działów aparatury medycznej administracji i personelu medycznego potwierdza, że proponowana tematyka spotkała się z Państwa uznaniem. Mamy nadzieję, że udział w  zajęciach pozwolił pogłębić Państwa wiedzę, umiejętności praktyczne… Czytaj dalej

Kategorie: Bez kategorii

Opinie uczestników szkoleń.

W kilku najbliższych wpisach zaprezentujemy podsumowanie opinii uczestników szkoleń prowadzonych przez MM Poland Maszyny Standardy.   Dzisiaj: A. Oczekiwania pracowników działów aparatury medycznej związane z warunkami i organizacją pracy . Zwiększenie zatrudnienia; Wyższe płace; Rozumienie potrzeb działu; Elektroniczny obieg dokumentów;… Czytaj dalej

Kategorie: Bez kategorii

Spotkanie Użytkowników MMEwidencja

W piątek 29 września 2018 r. zakończyło się w Szczyrku kolejne Spotkanie Użytkowników MM Ewidencja. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i aktywność na zajęciach. Liczymy, że wiedza zdobyta w trakcie zajęć  pomoże Wam w codziennej pracy. Dziękujemy i zapraszamy na… Czytaj dalej

Kategorie: Bez kategorii

RAPORTU NIK ze stycznia 2010 roku.

Przypominamy fragment RAPORTU NIK : Informacja  o wynikach kontroli wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej w procesie realizacji usług medycznych, finansowanych  ze środków publicznych w latach 2006-2008  opublikowany w  styczniu 2010 r. „ Stan techniczny posiadanej specjalistycznej aparatury medycznej. (Czytaj dalej)

Kategorie: Bez kategorii

Cd. Kontrole NFZ

Przykłady – ” Informacji dotyczącej ustaleń z kontroli ”  przeprowadzonej przez Centralę i Oddział NFZ Departament Kontroli: A. „Sprzęt i aparatura medyczna używana do realizacji umowy w zakresach: audiologia u dziecka i foniatria – hospitalizacja (kod zakresu świadczeń: 03.4620.030.02, świadczenia realizowane w Oddziale Audiologii i Foniatrii)… Czytaj dalej

Kategorie: Bez kategorii

Cd. Kontrole NFZ w I kwartale 2018 roku.

OCENY  DZIAŁALNOŚCI  KONTROLOWANYCH  PODMIOTÓW ORAZ  NIEFINANSOWE  SKUTKI KONTROLI * Oddziały wojewódzkie Funduszu na podstawie ustaleń kontroli sformułowały oceny ogólne kontrolowanych podmiotów. Strukturę ocen ogólnych kontrolowanych podmiotów przestawia wykres. Podnieś ocenę swojej placówki wykorzystaj oprogramowanie MM Ewidencja NOVA Niefinansowe  skutki przeprowadzonych kontroli… Czytaj dalej

Kategorie: Bez kategorii