Kontakt

MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o.    

ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

 

Sekretariat
tel./faks: 22 621 02 96

Dział handlowy
tel.: 22 420 22 84

Dział IT
tel.: 22 420 22 83

NIP: 5213261684
Regon: 015544688
Numer KRS: 0000175169
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Rachunek bankowy: Alior Bank
Nr rachunku: 24 2490 0005 0000 4530 4648 7094

NAPISZ WIADOMOŚĆ DO NAS